FP Food Park Oy

FP Food Park Oy perustettiin lokakuussa 2007. Tammikuussa 2010 yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti MMM Hannu Uusihonko edellisen toimitusjohtajan FM Matti Lähdesmäen siirtyessä uusiin tehtäviin. Yhtiön omistajana on kolmisenkymmentä yritystä ja yrittäjää.

FP Food Park osakeyhtiön tehtäväkenttään kuuluvat alan yritysten kilpailukykyä edistävät tehtävät sekä palvelut mm. tuotekehitykseen, prosessikehitykseen ja kaupallistamiseen liittyen. Yhtiö vahvistaa alan osaamisrakenteita ja toimintaympäristöä yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. FP Food Park Oy myös koordinoi Kauhajoen seudun aluekeskusohjelman elintarvikealaa.


FP Food Park Oy:n toimitilat ovat samassa rakennuksessa Kauhajoen elintarvikelaboratorin kanssa. Yhteistyö on tiivistä Kauhajoen kaupungin omistaman laitoksen kanssa sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikön sekä Ruokamessujen kanssa. Mahdollisuuksia yhteistyöhön antavat mm. elintarvikealan asiantuntijat molemmissa laitoksissa, ammattikorkeakoulun opetustilat ja elintarvikealan tuotekehitysyksikkö.

FP Food Park Oy profiloituu kasvisten, juuresten, vihannesten, marjojen, siementen ja esivalmisteiden prosessoinnin osaajaksi sekä PK-yritysten kumppaniksi. Osaamista tuetaan monipuolisella verkostoyhteistyöllä alan muiden toimijoiden kanssa.